Farklı Kültürlerde Saçın Önemi

Farklı Kültürlerde Saçın Önemi

Saçlar, hangi kültür ve hangi zaman dilimi olursa olsun her zaman önemini korumuştur. Saç estetik algısının yanında kişisel statüyü de belirleyen önemli bir unsurdur.

Antik Mısır’da saç tamamen kişinin gücünü ve itibarını temsil ederdi. Erkekler güçlü görüntüleri için saçlarına özen gösterirlerdi. Hatta saçları dökülen erkekler için peruk yapıldığı bile görülmüştür. Saçın politik yapısından dolayı saçlara, peruklara hep altın serpiştirilmiştir.

Mezopotamya uygarlıklarında ise saç toplumsal statüyü belirmiştir. Erkekler toplumdaki yerlerini göstermek için saçlarına önem vermişlerdir.

Hint kültüründe saçların enerjisi olduğuna inanılmış ve mistik özellikler yüklenmiş. Evreni temsil ettiğine inanmışlar. Bu doğrultuda saçlarının evrenin enerji hatlarını belirlediğini düşünmüşler.

Çin kültüründe saçlar güzelliğin, çekiciliğin simgesi olmuştur. Hem erkeklerde hem de kadınlarda çekiciliği belirleyen saçlarının güzelliği olmuştur.

Avrupa’da bulunan topluluklarda da saç gücü temsil ettiğinden dolayı kadın ve erkekler hep saçlarını uzatmış. Örgülerle süsleyerek güç unsuru oluşturmuşlardır. Özellikle Viking erkeklerine bakıldığında saçlarının uzun ve örgülü olduğu görülür bu da tamamen düşmana güç gösterisi yapmak içindir. Saçlara takılan aksesuarları birer güç unsuru haline getirmişlerdir.

Antik Yunan’a baktığımızda ise saçların özgürlüğü ifade ettiğini görürüz. Antik Yunan’da yaşayan filozoflar saçlarını uzatarak özgür düşüncelerini ilan etmişlerdir. Hatta mitolojide bile saçlara çok vurgu yapılmıştır. Yunan Mitolojisindeki tanrıların saçları güçlü, parlak tasvir edilmiştir. Bu da itibarı temsil eder.

Eski Türk kültüründe erkekler saçlarını güç gösterisi olarak düşünüp uzatmışlar. Saçlarının uzunluğunun savaşçı kimliklerini etkilediğini düşünmüşler. Eski Türk inançlarından biri olan şamanizm de saçların önemli olmasında etkili olmuştur. Eski Türkler kadına çok değer vermiştir ve çok güçlü olduğunu düşünmüşlerdir. Bu yüzden erkek samanlar kadınların gücünün uzun saçlarından geldiğini düşünmüşler ve saçlarını uzatmışlar. Şamanizme göre saçlar büyülü bir güce sahipti. Hatta Şamanlar ruhu kuşa benzettikleri için saçlarına kuş tüyü takarlardı. Bu sayede saçlarının uzunluğu onları ruhani açıdan güçlü kılacaktı.

Kızılderililer için saçların manevi önemi çok büyüktü. Kızılderili kültüründe ise saçlar ruhu temsil etmekteydi. Ruhun dışarıya saçlar yardımıyla uzandığına inanılır ve bu yüzden saçlarını hep uzatırlardı

Saçlar geçmişten günümüze önemini hep korumuştur. Günümüzde de saçlar sağlığı, gençliği temsil eder. Saçların az olması, güçsüz olması, dökülmesi kişinin sağlıksız olduğuna işaret eder. Bu yüzden saç dökülmesi tıbbi bir problem haline gelmiştir.

Let’s call you

Leave your contact information and we will call you!

Seni arayalım

İletişim bilgilerinizi bırakın biz sizi arayalım